WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Thursday, April 21, 2011

ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರದೂಷಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಓದುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಈ ಪರಿಸರದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಸೌರವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಲತಾಣ www.ecogeek.org.

No comments:

Post a Comment