WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Thursday, July 12, 2012

ಅಗ್ಗದ ಸಾಧನ ಯಾವ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ?

http://www.shopobot.com/ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ತಾಣ.ಈ ತಾಣ ಅಮೇಜಾನ್,ವಾಲ್‌ಮಾರ್ಟ್,ನ್ಯೂಎಗ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳ ದರಗಳೆಷ್ಟಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಶಾಪೋಬೋಟ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾರಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟೋರ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment