WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Friday, October 5, 2012

ಅರ್ಜಿಗಳು

 ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ವಾಹನದ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಮೂನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಖಾತೆಯ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
Income Tax, EPFO, Passport,State Govt,Central Govt, Legal, RTI, LIC ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 6000 ಅರ್ಜಿ ನಮೊನೆಗಳನ್ನು www.downloadformsindia.com ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಸೂಕ್ತ ಖಾತೆಯ ಅರ್ಜಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಜಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment