WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Tuesday, April 17, 2012

ಸಮಾಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಲತಾಣ

ಇದೊಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜಾಲತಾಣ. ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪರಿಚಯ, ಅವರು ಗತಿಸಿದ ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಛಾಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 78 ದಶಲಕ್ಷಮಂದಿಯ ಸಮಾಧಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು : 95.03.902. ಆಗಿದ್ದು ನೀವೊಂದು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಸಬಾರದೇಕೆ? : http://www.findagrave.com

No comments:

Post a Comment