WEBSITE, INVENTORY SOFTWARE, CCTV CAMERA , COMPUTER & LAPTOP SALES & SERVICE, TABLETS, VIDEOGRAPHY, PHOTOGRAPHY, PROJECTOR ,VIDEO & AUDIO EDITING, VHS TO CD,DVD,BLURAY DISC CONVERSATION, DESIGNING & MANY MORE...
ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಠಿ !!! ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ್ದು, ಓದಿದ್ದು, ಅನಿಸಿದ್ದು.
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯವನ್ನು e-Speak ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ!

Monday, February 18, 2013

ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ , ಎಂಪಿಲ್ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ತಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆವಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವಿವಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಗಳ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಬಂಡಾರ ಈಗ ಅಂತರಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶೋಧಗಂಗಾ ಎಂಬ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ವಿವಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ಜಾಲತಾಣ ವಿಳಾಸ ಕೋಂಡಿ: shodhganga.inflibnet.ac.in

No comments:

Post a Comment